JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

 

 

 

Zmiana zachowań zaczyna się od zmiany myślenia a myślenie może zmienić jedno, właściwie zadane pytanie
 

 

       
 
 

....
Istotą coachingu jest rozmowa oparta na szacunku i zaufaniu. Coach jest tym, który zadaje pytania a klient jest TYM, który WIE.

Osoba pracująca z coachem zawsze sama wyznacza temat i cel pracy. Sama decyduje także o tempie działań i samodzielnie pracuje między sesjami.  Dzięki coachingowi poszerza samoświadomość, konkretyzuje cele, optymalizuje działania, podejmuje trafne decyzje i pełniej korzysta ze swoich umiejętności i talentów. 

Coach to coach i nie ma jak dotąd polskiego odpowiednika tego słowa... coach to nie trener, nauczyciel, doradca, ani mentor ani terapeuta ani konsultant.

Coach to ktoś, kto zadaje właściwe pytania, dotyczące głębi spraw i niczego nie sugerujące - aby osoba coachowana sama wypracowała właściwe dla siebie rozwiązania.

Coach nie ocenia, nie doradza, nie poucza,
nie naprawia! Coach pyta i słucha z ufnością
i wiarą, że osoba coachowana  znajdzie
najlepsze dla siebie rozwiązanie... i znajduje! :-)

więcej... 

     
             
  ..........          

 

Zapisz